Radno vreme: 09:00 - 16:00
Lokacija: Braće Jerković 65, Beograd
 

Sanacija

Metodologija radova

U sanaciji objekata se koristi više proizvoda iz game

  • TecmaDry Milenium
  • Premhor/Premhor R
  • Proquick/Pprokuick +

U zavisnosti od stanja na terenu radovi se najčešće odvijaju u više faza.

  • Sanacija zidova/ploče (prodori)
  • Sanacija naprslina, pukotina, segregacije i tačkastih prodora
  • Sanacija holkera
  • Sanacija dilatacija

U zavisnosti od stanja u kome se objekat nalazi, paleta materijala iz naše ponude se koristi za zaustavljanje tekuće vode, popravke propusta u betoniranju i slično. Kada se voda zaustavi, primenjuje se kristalizacioni penetrat TECMADRY MILENIUM kako bi zaštito objekat u potpunosti.

X