O nama

Iz skoro 70 godina i 3 generacije porodične tradicije privatnog biznisa i preko 20 godina iskustva firme Hidrobeton u oblasti hidroizolacije betona metodom kristalizacije, SAR company se rađa sa ciljem da nastavi sve dobre tekovine iz prošlosti, uvede nove pravce razvoja i podgne lestvicu na jedan još viši nivo.

Kontakt:

Radno vreme: 09:00 - 16:00
Lokacija: Braće Jerković 65, Beograd
 

Hydrotecma

HYDROTECMA

HYDROTECMA je hemijsko jedinjenje, formulisano na bazi komponenti koje, nakon isparavanja razblaživača, hemijskim reakcijama u betonu, malteru i krečnjačkom kamenju izazivaju proces remineralizacije i površinskog očvršćavanja. Kada se proizvod ubrizgava unutar ovih materijala, začepljenje pora i kapilara materijala postiže se molekularnom kristalizacijom, što omogućava formiranje unutrašnjih barijera koje sprečavaju podizanje vlage kapilarnim putem kroz vertikalne zidove HYDROTECMA je tečan, providan, bezbojan, alkalni proizvod visoke gustine, zbog visokog sadržaja čvrste materije koja nakon kristalizacije obezbeđuju tretiranoj podlozi već u površinsku otpornost ili svojim ubrizgavanjem dobijaju barijere sa zatvorenim porama i kapilarama koje sprečavaju podizanje vlage.

  • Površinski mineralizator i učvršćivač za podloge na zidovima, rezervoarima, betonskim konstrukcijama svih vrsta, kamenim fasadama itd.
  • Ubrizgavanjem, u vertikalnim zidovima, hidroizolacione barijere protiv kapilarnog penjanja vlage