O nama

Iz skoro 70 godina i 3 generacije porodične tradicije privatnog biznisa i preko 20 godina iskustva firme Hidrobeton u oblasti hidroizolacije betona metodom kristalizacije, SAR company se rađa sa ciljem da nastavi sve dobre tekovine iz prošlosti, uvede nove pravce razvoja i podgne lestvicu na jedan još viši nivo.

Kontakt:

Radno vreme: 09:00 - 16:00
Lokacija: Braće Jerković 65, Beograd
 

Tecma Admix Crystal

TECMA ADMIX CRYSTAL je cementni aditiv specijalno formulisan za poboljšanje hidroizolacije betona. Aktivne hemikalije koje sadrži proizvode katalitičku reakciju unutar betona koja formiranerastvorljive kristalne strukture unutar pora i kapilara betonske konstrukcije, zaptivajući ih protiv prolaska vode i prouzrokujući pojavu denzifikacije i hidroizolacije betonske mase. Na ovaj način, beton je trajno hidroizolovan i otporan na čak i visoke pozitivne i negativne pritiske vode. Aktivne hemikalije TECMA ADMIX CRISTAL, prema Fikovim zakonima, a kao posledica braunovskih kretanja i osmotskih procesa, difundiraju kroz čvrste i tečne faze unutar betonske konstrukcije i, u prisustvu vode, reaguju sa nusproizvodima hidratacija cementa koja generiše niz katalitičkih reakcija koje kulminiraju stvaranjem nerastvorljivih kristala unutar pora i kapilara betona, zatvarajući ih protiv prodora vode. Zbog kontinuirane proizvodnje kristala beton postaje sve gušći i na taj način blokira prolaz vode i sprečav prolazak štetnih materija. Na ovaj način beton dobija svoja hidroizolaciona svojstva i istovremeno omogućava prolazak vodene pare (disanje betona). Stvoreni kristali će ostati unutar betona i proces kristalizacije će se nastaviti pod uslovom da postoji voda. Pukotine koje će se u budućnosti stvarati u betonu biće zatvorene do maksimalne veličine od 0,4 mm. (samoisceljujuće svojstvo).