O nama

Iz skoro 70 godina i 3 generacije porodične tradicije privatnog biznisa i preko 20 godina iskustva firme Hidrobeton u oblasti hidroizolacije betona metodom kristalizacije, SAR company se rađa sa ciljem da nastavi sve dobre tekovine iz prošlosti, uvede nove pravce razvoja i podgne lestvicu na jedan još viši nivo.

Kontakt:

 

Kristalizacija

Problem nepropustljivosti betona je star koliko i sam beton. Ako bi betonske konstrukcije bile vodonepropusne, troškovi za izolaciju bi bili znatno niži, konstrukcija lakša, a projektovani vek mnogo duži. Međutim, beton se pravi od agregata u kombinaciji sa poroznim strukturama koje omogućavaju prodor tečnosti i gasova. Beton propušta i razne hemikalije što je veoma opasno, naročito kod armiranog betona, jer smanjuje alkalnu zaštitu armature i menja komponente betona u druga opasna betonska jedinjenja.

Šta je kristalizacija?

Postoje dva načina da se postigne nepropusnost betona i to: dodavanjem aditiva prilikom pravljenja betona (kristali za beton), ili premazom već postojećeg betona posebnim materijalima (kristalizacioni penetrati), čime dolazi do popunjavanja kapilarnih šupljina. Kod obe opcije se mogu koristiti proizvodi Satecma, bez ikakvog negativnog uticaja na mehanička svojstava betona.

Kako kristali hidorizoluju beton?

Posle mešanja sa vodom i aplikacije premazivanjem ili prskanjem, aktivirane hemikalije izazivaju katalitičku reakciju koja stvara formacije nerastvorljivih kristalnih dendričnih vlakana u porama i kapilarima betona. Ova kristalizaciona formacija postaje sastavni deo betonske konsturkcije i trajno je zaštićuje od vode i drugih tečnosti u bilo kom pravcu. Hemijska reakcija,
koja stvara nepropusne kristale prodire duboko u betonsku konstrukciju. Brzina i dubina prorastanja betonskih i armirano betonskih konstrukcija ovim kristalima zavisi od prisustva vode i temperature konstrukcije, a ne od mogućnosti da prione na betonsku površinu kao u slučaju konvencionalnih površinskih tretmana i nepropustljivih premaza.

Tipični projekti:

 • Rezervoari, rezervoari za vodu, rezervoari za otpadne vode, tuneli
 • Kanali
 • Podzemni prostori
 • Temelji
 • Parkirališta

Prednosti kristalizacije:

Sposobnost zaptivanja pora unutar betonskih konstrukcija.

Zahvaljujući osmozi i reakciji komponenata admiksa i penetrata sa vodom, u porama i kapilarima betona se stvaraju kristalne formacije bez obzira na hidrostatički pritisak.

Čuva i produžava trajanje betona i armirano betonskih konstrukcija.

Proizvodi su veoma otporni na uticaje štetnih substanci. Sprečavaju prodor hemikalija, rastvora soli, odpadnih voda i drugih štetnih materijala (pH 3-11 kod stalnog kontakta, 2-12 kod povremenog).Kristali čuvaju beton i čeličnu konstrukciju od oksidacije, korozije i oštećenja prouzrokovanim dejstvom vode, prodorom soli i unutrašnjim naponom kod većih promena toplote. Na radnim pukotinama kristali impregniraju betone i obezbedjuju vodonepropustljivost.

Dozvoljava betonskoj konstrukciji da “diše”.

Kristalizacione formacije ograničavaju veličinu kapilarnih prostora u betonu na male dimenzije, da kroz njih molekuli vode ne mogu proći. Ovi prostori ipak dozvoljavaju minimalan protok vazduha tako da beton može da “diše” i tako postaje potpuno suv. Tako se ujedno sprečava koncentracija vlage.

Nije toksičan – pogodan je za vodu za piće.

Proizvodi Satecma su u Evropskoj Uniji ii drugim državama odobreni za upotrebu u betonskim konstrukcijama, koje su odredjene za vodu za piće ili za prehrambene proizvode.

Upotrebljava se kako na stari tako i na “svež” beton.

Kristalima je potrebna vlaga za stvaranje kristalizacionich formacija. Svež beton je idealan za aplikaciju. Ako je beton suv, treba ga pre aplikacije navlažiti.

Druge prednosti:

 • Kristalizacija nije membarana, penetrira u dubinu betonske mase
 • Kristalizacionommpenetratu nije potrebna skupa površinska obrada i izravnavanje površine
 • Kristalizacija u poredjenju sa folijama nije moguće probosti, rastrgnuti ili oštetiti na spojevima
 • Kristalizaciju nije potrebno zaštiti kod ponovnog zasipanja oko temelja ili kod aplikacije drugih površinskih materijala
 • Hidroizolacija kristalizaciom je ekonomičnija od većine drugih metodom
 • Kristali popunjava pukotine u betonu do čak 0,3 mm
kristali

Šta je potrebno da bi kristalizacija delovala?

Cement

Voda

Vreme

Materijali:

kristalizacioni aditiv
Tecma Admix Crystal
kristalizacioni penetrat
Tecmadry Milenium
Brzovezujući malter
Proquick/Proquick+
vodootporni malter
Premhor/Premhor R