O nama

Iz skoro 70 godina i 3 generacije porodične tradicije privatnog biznisa i preko 20 godina iskustva firme Hidrobeton u oblasti hidroizolacije betona metodom kristalizacije, SAR company se rađa sa ciljem da nastavi sve dobre tekovine iz prošlosti, uvede nove pravce razvoja i podgne lestvicu na jedan još viši nivo.

Kontakt:

Radno vreme: 09:00 - 16:00
Lokacija: Braće Jerković 65, Beograd
 

Tecmadry Milenium

TECMADRY MILENIUM je hidroizolacioni penetrat na bazi cementa, jednokomponentni, posebno dizajniran za prodiranje u kapilarnu mrežu betona. Kroz niz hemijskih reakcija koje dovode do stvaranja nerastvorljivih kristala, zatvara kapilarnu mrežu blokirajući prolaz vode. Deluje u uslovima pozitivnog ili negativnog pritiska vode. TECMADRY® MILENIUM ne menja uslove razmene vodene pare, omogućavajući tako njenu prirodnu transpiraciju. TECMADRY® MILENIUM se preporučuje kada je potrebno obezbediti potpunu i trajnu hidroizolaciju betonskih i cementnih maltera na koje se nanosi. Tako postiže odličnu hidroizolaciju na brojnim podlogama: betonu, malteru, cementnom malteru, betonskom bloku, cigli, zidovima itd. to, dobivajući dekorativna i estetska svojstva drugih vrsta završnih obloga. Među mogućim aplikacijama treba posebno istaći upotrebu za hidroizolaciju:

  • Betonske konstrukcije podvrgnute pozitivnom ili negativnom pritisku vode: podrumi, temelji, jame liftova, unutrašnji ili spoljni zidovi itd.
  • Bazeni, fontane i rezervoari za vodu.
  • Nekoliko primena u niskogradnji: kanali, brane, mostovi, tuneli i galerije, postrojenja za prečišćavanje vode itd.
  • Presecanje kapilarne vlage u zidovima ili podovima.